CO2-utslipp i ti år uten rensing på Mongstad

Det kan gå ti år med gasskraftverket i full drift, før renseanlegget er på plass på Mongstad.