Haukanesberget mest rasfarleg

Fylkespolitikarane er tilrådd å setja tunnel gjennom Haukanesberget mellom Granvin og Kvanndal på rassikringstoppen.