Håper å bli reddet i tolvte time

Eftas overvåkingsorgan ESA skal granske kommunens salg av Slaktehustomten. Det betyr at kulturvernerne i Sandviken har vunnet en foreløpig seier.