Sa nei til rydding av Sløvåg-massar

Oppryddinga i Sløvåg kunne vore på plass allereie sist tysdag. I staden blir ryddearbeidet sett under statleg administrasjon.