Nødhjelp til bandene

To millioner legges på bordet for å skaffe nye øvingslokaler etter brannen i Skuteviken.