Kuler og krutt, kjempesalutt

Etter tyskarane drog var det fri tilgang til krut i lia ned mot Ørnahaugen borettslag. Og dei unge gutane "salutterte".