Vil legge e-sigaretter under røykeloven

GJENNOMSLAG: Det var Frp som fikk gjennomslag i regjeringen for at e-sigaretter skal tillates for salg i Norge.
  • Dette blir det nok bred enighet om, men begrunnelsen er for svak, mener rusmiddelforsker.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Mandag skrev BT om en bussjåfør som

Les også

dampet på en e-sigarett mens han kjørte en buss i rute

. Verken busselskapet Tide eller Skyss hadde på det tidspunktet noe regelverk for bruk av e-sigarett i deres busser.

Flyselskapene har imidlertid innført regler for dette allerede. Pressesjef for flyselskapet Norwegian, forklarer at de følger anbefalingen om å forby e-sigaretter fra interesse— og arbeidsgiverorganisasjonen NHO luftfart.

— Det er vanskelig for kabinpersonalet å skille mellom vanlig røyk og e-sigarett, og det kan oppleves som ubehagelig for andre passasjerer. Vi har imidlertid ikke hatt problemer med dette til nå, sier Charlotte Holmergh Jacobsson.

Men det har andre hatt:

Les også

Røykte e-sigarett og oppførte seg ufint – ble kastet ut av fly

Etter sommeren blir sannsynligvis både fly— og busselskap lovpålagt å forby e-sigaretter uansett.

TILHENGER: Rusmiddelforsker Karl Erik Lund er positiv til e-sigaretter, og mener begrunnelsen for å legge dem under røykeloven er mangelfull.

Møtt med hyllest og motstandTil høsten skal nemlig Stortinget behandle flere forslag fra regjeringen om lovendringer for e-sigaretter. Disse vil på den ene siden gjøre e-sigaretter lettere tilgjengelig, og på den andre begrense bruken.

Ett av forslaget er å lovliggjøre salg av e-sigaretter med nikotin over disk. Her mottar regjeringen støtte fra både Legeforeningen, Helsedirektoratet og Kreftforeningen. Et annet er å begrense bruken av e-sigaretter på samme linje som tobakksprodukter. Begge forslagene har møtt både hyllest og sterk motstand.

Da høringsfristen for forslagene utløp i januar, var det kommet inn 156 merknader, hvorav 106 av disse var fra e-sigarettbrukere. De mener lovendringene vil føre til at dagens brukere av e-sigaretter faller tilbake til vanlig røyk, og at storrøykerne ikke vil la seg friste til å bytte fra tobakk til e-sigaretter. De reagerer blant annet på at mengden nikotin i e-sigarettene vil være for lav (20 mg i henhold til EU-direktivene).

— Debatten er preget av følelser

Blant tilhengerne av et mildere regelverk for e-sigaretter er forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, avdeling rusmiddelbruk, Karl Erik Lund. Han er for å tillate salg over disk, og motstander av å legge e-sigaretter under røykeloven.

— Da vi fikk røykeloven i 2004 var begrunnelsen å beskytte befolkningen mot skadelig passiv røyking. En slik begrunnelse har vi ikke i dette tilfellet, sier Lund.

Han henviser til en gjennomgang av forskningsresultater fra The Royal College of Physicians i London som kom ut 28. april i år. Her konkluderes det med at e-sigaretter «slipper ut ubetydelige mengder av nikotin i luften» og at det «ikke er registrert helsevirkninger for personer i nærheten».

— Likevel blir det nok stor oppslutning om å gjøre «damping» ulovlig på lik linje med vanlige sigaretter. Det er fordi det minner for mye om vanlig røyk, og at det føles bakvendt å tillate dette når vi nå har blitt vant til røykfrie lokaler, sier Lund.

Han mener at debatten rundt e-sigaretter er preget av følelser, med aktivister på begge sider som leser forskningsresultater slik man ønsker for å støtte opp om egen sak.

MOTSTANDER: Professor, lege og epidemiolog Preben Aavitsland, mener e-sigaretter bør være helt ulovlig frem til det kan selges som legemiddel.

— Kan gjøre det vanskeligere å slutteProfessor, lege og epidemiolog Preben Aavitsland, mener på sin side at e-sigaretter ikke bør gjøres lovlig i det hele tatt. Vi må i stedet vente på mer og bedre forskning.

— Det er for dårlige bevis for at e-sigaretter er til hjelp for dem som vil slutte å røyke.

Aavitsland jobbet selv i Folkehelseinstituttet frem til 2012, og viser til at flere studier tyder på at bruk av e-sigarettergjør det vanskeligere å slutte med vanlig røyk. Brukere ender i stedet opp med å bruke både tobakk og e-sigaretter.

— Derfor mener jeg at produsentene av e-sigaretter må komme opp med klare bevis for at det fungerer som røykeavvenning, for deretter å søke om å få selge e-sigaretter som et legemiddel. Akkurat slik det ble krevet av produsentene for nikotinplaster og -tyggis.

Det er ennå ikke satt en nøyaktig dato for behandlingen i Stortinget, annet enn at det vil bli sent på høsten.

Publisert: