Voldsofre skal følges opp bedre

Flere enn 100.000 norske barn er utsatt for vold i hjemmet. Nå skal lærere, helsesøstre og annet fagpersonell utdannes i å avdekke tilfeller og styrke oppfølging av ofre.