Då dampbåten var moderne

For vel hundre år sidan var konkurransen hard om passasjerane på fjorden.