- Alkohol farligst for fosteret

Jo tidligere rusmisbrukere tvangsinnlegges, dess bedre går det med barna i ettertid, viser forskning.