- Meteoren landet i sjøen

Alle som så meteoren over Vestlandet trodde den landet ”rett i nærheten”. Men Knut Jørgen Røed Ødegaard har en annen teori.