Tilsette stemde nei til budsjettet

Representantane for dei tilsette stemde alle nei då styret i Helse Førde handsama budsjettet like etter nyttår.