Flere unge tyr til tupé

Salget av tupeer øker kraftig her i landet. Stadig flere menn under 30 år håper å få draget på damene ved å lime på seg hår.