Vil ruste opp idrettsplassen på Espeland

Idrettslaget Fri vil ruste opp Espeland idrettsplass og etablere et separat nærmiljøanlegg.