Oljebransjen vil rekruttere seksåringer

Oljebransjen har så stort behov for arbeidskraft at den henvender seg til førsteklassinger i grunnskolen for å rekruttere nye hoder til bransjen.