Bergen SV krever<br/>Afghanistan-dissens

Bergen SV krever at Sosialistisk Venstreparti tar dissens på regjeringens Afghanistan-politikk.