SY34 - kjennetegnet på en tyv

Ser du en bil med prøveskilter pålydende SY34 bør du melde fra til politiet.