– Hardangerfjorden ikke forurenset av oppdrett

Havforskningsinstituttet mener at de store fjordene på Vestlandet, inkludert Hardangerfjorden, i liten grad er påvirket av utslipp fra fiskeoppdrett.