Gutt klatret seg fast

Gutten klatret opp på en stor stein, og kom seg ikke ned.