- Ulovlig utbygging gir høy vannstand

Både Iglevann og elven som går ned til vannet, har mye høyere vannstand enn normalt. Bergen kommune slår fast at det har vært ulovlig utbygging i området.