Innsats for trygge tunnelar

Innan 31. oktober i år skal i alt 85 kilometer tunnel i Sogn og Fjordane boltast og sikrast.