Frykter overfylte sykehus

Sykepleierne som fordeler eldre til sykehjem streiker. Dermed risikerer pasienter å bli liggende utskrivningsklare på sykehus.