Hagavik med feltsykehus i hagen

Forsvaret ble redningen for Hagavik da operasjonsavdelingen skulle bygges om. Saniteten kom og satte opp feltsykehus i hagen.