Siste strikk - for i år

Førre strikkecafe fekk me ein fin dose inspirasjon og gode idear frå farne tider då Randi Andersen held foredrag og viste bilete frå samlinga til Osterøy museum.