ibergen.no permitterer

Henrik Færevåg reduserer arbeidsstokken fra tre til én.