20 elevar isolert

Fire elevar ved Firda vidaregåande skule har fått konstatert svineinfluensa, og 16 andre er sjuke.