Ap-velgere mest lojale

Frp har mindre lojale velgere i Hordaland enn i landet for øvrig. Senterpartiet har mye å hente på å få gamle velgere ned fra gjerdet.