• Gamlelensmann Kåre Rykke kunngjer fredinga av Lensmannssteinen, ståande på Lensmannssteinen.I bakgrunnen nyelensmann Ivar Hellene, prost Arild Hellesøy, ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik og kst. riksantikvar Sjur Helseth FOTO: Arne Hofseth

Historisk kunngjering

Kunngjeringssteinen på Voss er freda. Det vart kunngjort i dag, frå kunngjeringssteinen.