- Sikkerheten til syke barn truet

Fylkeslege Helga Arianson mener strømberedskapen på Haukeland sykehus er for dårlig. Helsetilsynet vil undersøke strømbruddet.