Vil ikkje betale for granskinga

Helsedirektoratet meiner Helse Vest må ta pengar frå sjukehusdrifta til å betale helsegranskinga etter eksplosjonen i Sløvåg.