Reddet etter forlis ved Sotra

Mannen hadde svømt rundt i 40 minutter da han ble plukket opp ved Sotra.