Slik var videoen

Innholdet i videoen var så skremmende at politiet valgte å sette igang hele apparatet. Både Kripos og internasjonal politietterretning ble koblet inn for å finne ut hvem som står bak trusselvideoen.