- Noen er ekstremt griske.

Loven brytes over en lav sko i leiemarkedet.