Robbet nye leiligheter

Tyver stakk av med alle de nye hvitevarene.