Ustabil luft over Vestlandet

Forskjellige lag med luft blandes, og da smeller det.