Myker opp forbud mot strikkhopp fra veibruer

Vegdirektorat har fått frist til 20. august med å lage en utredning som kan gi grunnlag for å tillate strikkhopp fra veibruer på det norske riksveinettet.