Flere mindreårige i fengsel

Hittil i år er flere under 18 år fengslet enn i hele fjor.