Oljeslammet var svært giftig

Tankane som gjekk i lufta i Sløvåg inneheldt same type giftig oljeslam som tok livet av minst 14 menneske i Elfenbeinskysten. Sjå video.