Kjerringa mot strømmen

Les den vel 40 år gamle avisartikkelen om "Maisen" Toppe – byjenten som ble bondekone i Åsane.