Kutter i mobbetiltak

34 skoler i Hordaland har ikke lenger råd til å ta inn sivilarbeidere. Barna på på Minde skole mister en viktig voksenkontakt.