Lover friske kroner til Vestlandet

Maks to år. Det er tidsfristen nyslått helseminister Bjarne Håkon Hanssen setter for å rette opp skjevfordelingen i sykehussektoren.