- Ikke prøv deg

Det ble ampert i retten da en av forsvarerne forsøkte å ta Jarle Olsen i løgn.