Nei til godshavn på Flesland

Bystyret ønsker ikke å utrede Flesland som fremtidig godshavn. Dermed vil godset trolig havne utenfor Bergen.