- Ingen profittskole

Lærer Magne Jonassen ved den norske skolen på Gran Canaria skjønner ikke regjeringens motiv for å fjerne statsstøtten.