Attval i Vekselbanken

Dei framste tillitsvalde i Voss Veksel- og Landmandsbank ASA vart attvalde på representant-skapsmøtet i går.