- Bør ha bredere ekspertutvalg

Flere politikere er kritisk til at bare psykiatere sitter i utvalget som NAV har nedsatt for å få vurdert barns krigspåkjenninger.