Alle skolebygg skal undersøkes

Hver krik og krok i de videregående skolene i Hordaland blir nå kontrollert.