Klart for sambruksfelt

Byrådet ønsker å prøve et sambruksfelt på Flyplassvegen. Planen er at forsøket skal vare i seks måneder.