Eras får svi etter kvikksølv-utslipp

Etter ulovlig høye utslipp av kvikksølv er Eras Metal AS i Høyanger ilagt bot på 1,5 millioner kroner.