Ønsker strengere skole

En ny undersøkelse viser at åtte av ti nordmenn vil ha mer disiplin i skolen.